Hà Tĩnh

Hà Tĩnh is a beautiful province in the northern part of central Vietnam, just below our Vinh centres and above our Quảng Bình location. It features La River, Vũ Môn Falls, Vũ Quang Garden, Kẻ Gỗ Lake, Sơn Kim, Đèo Ngang pass, Hương Tích, and Thiên Cầm.

 

Population: 1.255 million (2014)
Location
Gallery